Thống kê

159039XEM MÔ TẢ

13799XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Sản phẩm du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [7 - 16] / 51
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Phương Linh (2014)

  Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống nhận diện thương hiệu tổ chức, doanh nghiệp Chương 2. Đánh giá hiện trạng hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Chương 3. Đề xuất hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
 • Tác giả : Võ, Quế (2015)

  Phần thứ nhất. Đánh giá tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và đề xuất nội dung xây dựng sản phẩm du lịch Phần thứ hai. Triển khai và phân tích các nội dung hỗ trợ Phần thứ ba. Định hướng và giải pháp duy trì&phát triển sản phẩm khu vực hỗ trợ
 • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Mai (2020)

  -

 • Phần I: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam và trên Thế giới Phần II: Mô hình, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam và trên Thế giới Phần III: Chính sách, định hướng và giải phápphát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam
 • Tác giả : Bùi, Thị Hạnh (2016)

  Chương 1. Cơ sở khoa học bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của làng chài ven biển miền Trung phục vụ phát triển du lịch Chương 2. Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của một số làng chài ven biển phục vụ cho phát triển du lịch. Chương 3. Định hướng và giải pháp về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của làng chài ven biển phục vụ phát triển du lịch.
 • Tác giả : Hà, Văn Siêu (2015-05)

  - Chương 1 trình bày những nội dung lý luận cơ bản liên quan đế du lịch có trách nhiệm. Những khái niệm và mối quan hệ vai trò và trách nhiệm giữa các bên; tác động kinh tế, xã hội, môi trường của hoạt động du lịch; đồng thời phân tích những kinh nghiệm một số nước trên thế giới áp dụng du lịch có trách nhiệm thành công. - Chương 2 đi sâu phân tích thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam bằng việc nghiên cứu thực địa, khảo sát, tham vấn để đưa ra và kiểm chứng những nhận định, đánh giá. - Chương 3 đưa ra những giải pháp thúc đẩy hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam.