Nghiên cứu bảo tồn làng chài ven biển miền Trung phục vụ phát triển du lịch