Thống kê

75988XEM MÔ TẢ

8266XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Năm xuất bản

Chọn thời gian:
Kết quả [1 - 20] / 426
 •  (1986-02-01)

  -
 • Tác giả : Vũ Tuấn, Tuấn (1996)

  1. Điều tra thu thập và đánh giá toàn diện điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội của hồ Thác Bà 2. Đánh giá thực trạng khai thác tiềm năng hồ Thác Bà phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 3. Đánh giá hiện trạng môi trường vùng hồ Thác Bà 4. Nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa các ngành kinh tế trong khai thác tiềm năng hồ Thác Bà 5. Đề xuất hướng khai thác hợp lý tiềm năng hồ Thác Bà, đảm bảo sự phát triển môi trường bền vững của khu vực 6. Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cụ thể trong khai thác tiềm năng hồ Thác Bà phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 • 1. Những khái niệm cơ bản về du lịch sinh thái 2. Mối quan hệ giữa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác 3. Vị trí của du lịch sinh thái trong chiến lược phát triển du lịch Phú Yên, khu vực Đèo Cả - Vũng Rô 4. Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái khu vực 5. Tổ chức không gian du lịch sinh thái 6. Nghiên cứu đề xuất những giải pháp cơ bản đảm bảo sự phát triển du lịch sinh thái khu vực Đèo Cả - Vũng Rô
 • Tác giả : Phạm Trung, Lương (2002)

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM CHƯƠNG III: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM CHƯƠNG V: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
 • Tác giả : Lacaze, Jean - Paul; Đào, Đình Bắc, dịch (2002-11)

  Các vấn đề về quy hoạch đô thị: kết cấu, kế hoạch hoá, quy hoạch đô thị quản lý, quy hoạch đô thị thông tin, quyền lực và sự tham gia của cư dân, các công cụ và các nghề của quy hoạch đô thị, những nghiên cứu cần vận dụng
 • Tác giả : Lanquar, Robert; Hollier, Robert; Đỗ Ngọc, Hải - dịch (2002-12)

  Trình bày khái quát chung về marketing và marketing du lịch; những công trình nghiên cứu Cung và Cầu; Phát triển du lịch; Thương mại hóa; Kế hoạch marketing.
 • Tác giả : IALTET, XAVIER BARRAL; Nguyễn Văn, Quảng, dịch (2003-11)

  Giới thiệu những kiến thức về lịch sử nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1. Nghiên cứu thuật như một môn lịch sử; Chương 2. Việc phân chia giai đoạn và các Lịch sử nghệ thuật; Chương 3. Lịch sử nghệ thuật hôm nay
 • Tác giả : Trịnh Quang, Hảo (2004)

  1. Tổng quan những vấn đề lý luận trong quản lý khai thác tài nguyên du lịch 2. Tổng quan về tài nguyên du lịch 3. Đánh giá thực trạng quản lý khai thác tài nguyên du lịch ở Việt Nam hiện nay về mô hình tổ chức quản lý khai thác, sự phân cấp, nội dung cách thức quản lý cùng hệ thống các văn bản pháp qui của trung ương và địa phương, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, những bài học cần nhân rộng và rút kinh nghiệm thực tiễn quản lý ở Việt Nam 4. Tổng quan kinh nghiệm quản lý khai thác tài nguyên du lịch ở một số nước trong khu vực nhằm đúc kết, học hỏi những kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn quản lý khai thác tài nguyên ở Việt Nam 5. Đề xuất một sô chính sách, giải ph...

 • 1. Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ 2. Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 3. Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến 2010 và định hướng đến 2020 4. Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả 5. Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch 6. Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch

 • 1. Nghiên cứu lý luận khoa học về phát triển du lịch sinh thái 2. Điều tra xác định tài nguyên du lịch sinh thái 3. Nghiên cứu các cơ sở khoa học để phát triển sinh thái tỉnh Bình Thuận 4. Nghiên cứu định hướng phát triển du lịch sinh thái 5. Nghiên cứu các biện pháp, giải pháp phát triển du lịch sinh thái 6. Nghiên cứu về công tác tổ chức quản lý, khai thác du lịch sinh thái Bình Thuận
 • Tác giả : Nguyễn, Thu Hạnh (2006-10)

  Nội dung gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình phát triển sản phẩm du lịch biển ở Việt Nam và các nước trong khu vực; Chương 2. Cơ sở lý luận về xây dựng sản phẩm du lịch; Chương 3. Cơ sở thực tế cho việc xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo tại vùng du lịch Bắc Bộ.; Chương 4. Định hướng và giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo vùng Bắc Bộ

 • 1. Tổng hợp, đánh giá hiện trạng tài nguyên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Đông Bắc và tác động đối với môi trường du lịch biển 2. Đánh giá các nguồn, yếu tố gây áp lực đối với môi trường du lịch biển 3. Xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển vịnh Hạ Long

 • 1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 2. Phân tích, đánh giá, bổ sung có hệ thống tiềm năng và những nguồn lực phát triển du lịch của Bình Dương 3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển du lịch được đưa ra tại quy hoạch 1997 4. Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển, dự báo cá chỉ tiêu và luận chứng các biện pháp phát triển du lịch 5. Xác định các định hướng marketing du lịch phù hợp với điều kiện của Bình Dương 6. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ 7. Xây dựng định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 8. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cho Bình Dương g...

 • Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cà Mau đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến 2010 và định hướng đến 2020 Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch