Thống kê

158790XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Hợp tác, liên kết du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [2 - 11] / 13
  • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Mai (2020)

    -
  • Tác giả : Trần, Thị Hồng Trang (2013)

    - Tổng quan các lý luận cơ bản di sản, du lịch di sản. - Tổng quan các lý luận cơ bản về liên kết, liên kết phát triển du lịch. - Kinh nghiệm trong việc khai thác và liên kết phát triển du lịch di sản thế giới của các địa phương trong nước. - Đánh giá các giá trị tiềm năng của di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội. - Hiện trạng khai thác phục vụ du lịch của di sản thế giới ở Hà Nội. - Hiện trạng liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội. - Đề xuất các liên kết phát triển du lịch di sản thế giới. - Các giải pháp để thực hiện liên kết.