Thống kê

158777XEM MÔ TẢ

13785XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Hợp tác, liên kết du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 13

  • Cẩm nang này tóm tắt lại các phương pháp phát triển du lịch nông thôn có thể ứng dụng vào thực tiễn dựa vào các chương trình thí điểm phát triển du lịch nông thôn do Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và JICA phối hợp thực hiện. gồm 6 chương: Chương 1 Nhận thức về du lịch nông thôn trong cẩm nang; Chương 2: Phương pháp và quy trình phát triển du lịch nông thôn; Chương 3: Một số điển hình thực tế phát triển du lịch nông thôn; Chương 4: Các địa phương đối tượng phát triển du lịch nông thôn; Chương 5: Vai trò và sự kiện liên kết giữa các cơ quan hữu quan; Chương 6: Mở rộng phát triển du lịch nông thôn
  • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Mai (2020)

    -
  • Tác giả : Trần, Thị Hồng Trang (2013)

    - Tổng quan các lý luận cơ bản di sản, du lịch di sản. - Tổng quan các lý luận cơ bản về liên kết, liên kết phát triển du lịch. - Kinh nghiệm trong việc khai thác và liên kết phát triển du lịch di sản thế giới của các địa phương trong nước. - Đánh giá các giá trị tiềm năng của di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội. - Hiện trạng khai thác phục vụ du lịch của di sản thế giới ở Hà Nội. - Hiện trạng liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội. - Đề xuất các liên kết phát triển du lịch di sản thế giới. - Các giải pháp để thực hiện liên kết.