Thống kê

54428XEM MÔ TẢ

6584XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Đề án/dự án phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 22
 • Tác giả : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2021)

  Chương I: Tổng quan một số vấn đề bệnh dịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi xuất hiện dịch bệnh Chương II: Hiện trạng đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có bệnh dịch tại Việt Nam Chương III: Giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2019)

  1. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện, trong đó làm nổi bật các giá trị đặc thù về du lịch của huyện Bình Gia so với toàn tỉnh và khu vực, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bình Gia trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng các định hướng: Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; Tổ chức khôn...
 • Tác giả : Nguyễn, Lan Hương (2020-11)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Pác Nặm trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn, cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện Pác Nặm. Chỉ ra các giá trị tài nguyên nổi bật và riêng có của huyện Pác Nặm trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩ...
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2015)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch thành phố Thanh Hóa trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực...
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2020)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch tỉnh Cao Bằng trong tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Bắc. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh. Các đặc trưng nổi bật và riêng của tỉnh Cao Bằng trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du ...

 • 1) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch du lịch tỉnh Thái Bình trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015, bổ sung năm 2016; 2) Rà soát, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch; 3) Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Thái Bình trong trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đối với du lịch vùng và quốc gia; 4) Nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch quốc gia nói chung và du lịch tỉnh Thái Bình nói riêng trong giai đoạn phát triển mới; 5) Đề xuất quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm ...

 • 1. Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ 2. Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 3. Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến 2010 và định hướng đến 2020 4. Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả 5. Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch 6. Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch