Xây dựng điểm du lịch cộng đồng Mù Là xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025.