Thống kê

158699XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Kỷ yếu hội thảo (27)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 20 [/27]


  • Cuốn Tài liệu Hội thảo Văn hóa 2024 này gồm các bài phát biểu và tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ về các vấn đề liên quan đến chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; làm rõ hơn các cơ sở chính trị, cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất các chính sách và giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn quan trọng trong chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

  • Hội thảo sẽ gồm 3 chủ đề chính: 1.Ứng dụng công nghệ số trong du lịch: Làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn; nội dung và hình thức ứng dụng công nghệ số trong khai thác di sản và phát triển du lịch, qua đó phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển đổi số của ngành du lịch. 2. Phát triển du lịch bền vững: Xác định luận cứ và giải pháp tổng thể phát triển du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và tham gia thị trường các-bon, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai, nâng cao tính bền vững về hệ thống xã hội, hệ thống tự nhiên và hệ thống con người 3. Khai thác giá trị của di sản trong hoạt động du...

  • Kỷ yếu Hội thảo với hơn 80 bài tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia từ các cơ quan, ban, ngành, các công ty, đơn vị lữ hành ở Trung ương và địa phương đã đánh giá tiềm năng du lịch, hiệu quả những nguồn lực phát triển du lịch trong tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên; đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những “điểm nghẽn”, những “nút thắt” trong phát triển du lịch Điện Biên; dự báo những yếu tố tác động, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp phát huy và khai thác một cách hiệu quả những giá trị cốt lõi của Điện Biên để phát triển du lịch, thu hút và làm hài lòng khách du lịch, định hướng phát triển du lịch Điện Biên toàn d...

  • Trong bối cảnh chung hiện nay, thật sự là Việt Nam rất thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, có tay nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế và có đủ niềm đam mê để làm trong ngành du lịch. Bởi theo đánh giá của các chuyên gia, mặt bằng chung chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam vẫn thấp, vừa thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ngành Du lịch trong nước. Tuy nhiên, cơ hội vẫn trong tay chúng ta khi du lịch là ngành kinh tế cần cảm xúc, có nhiều sự tiếp xúc giữa con người với con người mà không máy móc hay công nghệ nào có thể thay thế được. Hội thảo nêu lên thực trạng nguồn nhân lực du lịch ở các địa phương; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay;...

  • Du lịch cộng đồng đã góp phần thay đổi đáng kể sinh kế của người dân địa phương. Từ những vùng, địa phương kinh tế còn khó khăn, nhờ hoạt động du lịch, sinh kế của người dân đã được cải thiện rõ rệt, từng bước bắt kịp những tỉnh, địa phương có hoạt động kinh tế-xã hội phát triển. Tuy nhiên, một đóng góp to lớn hơn của du lịch cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung cũng như mục tiêu phát triển du lịch bền vững, đó là,du lịch cộng đồng đã giúp Việt Nam khai thác, phát huy, giới thiệu và góp phần bảo tồn, lưu giữ các giá trị tài nguyên tự nhiên và văn hoá đặc sắc của Việt Nam. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, nét văn hóa truyền thống, đời sống sinh hoạt của đồng bào cá...

  • Nội dung chính: (1) Tổng quan về khách du lịch Ấn Độ (2) Hiện trạng phát triển thị trường khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn qua. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiệm vụ đề xuất một số định hướng để phát triển thị trường khách Ấn Độ, đồng thời đưa ra (bốn) giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch Ấn Độ: Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về xúc tiến quảng bá; Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; Giải pháp Phát triển nguồn nhân lực du lịch và một số giải pháp khác nhằm phát triển tốt thị trường khách du lịch Ấn Độ.

  • Nội dung chính như sau: - Những xu hướng và nhu cầu du lịch mới trên thế giới hiện nay. - Đánh giá tác động của những xu hướng du lịch mới trên thế giới đối với phát triển du lịch Việt Nam, như tác động của xu hướng tiêu dùng; xu hướng lựa chọn điểm đến, cơ sở lưu trú; xu hướng du lịch gắn với môi trường xanh hay quản lý hoạt động du lịch trước xu thế mới cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch... - Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển du lịch Việt Nam phù hợp với xu hướng và nhu cầu mới của du lịch thế giới

  • Hội thảo được tổ chức là dịp tạo ra một diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, phân tích cập nhập các nhu cầu, xu hướng mới trong phát triển du lịch và quan trọng hơn nhằm tôn vinh các nhà khoa học và các thành tựu Khoa học và Công nghệ.

  • - Phát triển du lịch - động lực, cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế. - Tác động của du lịch Việt Nam đến phát triển kinh tế. - Một số vấn đề về phát triển du lịch ở nước ta trong thời kỳ mới. - Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tác động tương hỗ giữa du lịch - giao thông và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.