Thống kê

158705XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Sản phẩm du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 51

 • - Khái quát hiện trạng phát triển khu du lịch Cát Bà; - Áp dụng mô hình tính toán sức chứa của khu du lịch và lựa chọn phương pháp tính toán sức chứa phù hợp cho khu du lịch Cát Bà; - Tính toán sức chứa vật lý khu du lịch Cát Bà (Sức chứa mùa cao điểm và sức chứa hàng năm); - Phân tích kết quả tính toán, đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình tính toán theo kết quả nghiên cứu trong NVTXTCN năm 2016 và đưa ra các kiến nghị về quản lý sức chứa khu du lịch.
 • Tác giả : Đỗ, Thanh Hoa (2015)

  xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm xác định rõ các định hướng phát triển trung hạn, dài hạn về sản phẩm du lịch, định hướng cho các địa phương, các doanh nghiệp du lịch căn cứ thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch phù hợp theo định hướng chung của Chiến lược, từng bước hình thành các dòng sản phẩm có lợi thế, có tính cạnh tranh cao của du lịch Việt Nam. Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào giải quyết những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong phát triển sản phẩm du lịch của Việt Nam, tạo ra những bước phát triển về chất lượng, giá trị ...
 • Tác giả : Đỗ, Thanh Hoa (2016)

  xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm xác định rõ các định hướng phát triển trung hạn, dài hạn về sản phẩm du lịch, định hướng cho các địa phương, các doanh nghiệp du lịch căn cứ thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch phù hợp theo định hướng chung của Chiến lược, từng bước hình thành các dòng sản phẩm có lợi thế, có tính cạnh tranh cao của du lịch Việt Nam. Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào giải quyết những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong phát triển sản phẩm du lịch của Việt Nam, tạo ra những bước phát triển về chất lượng, giá trị ...

 • PHẦN I: PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN HƯỚNG TỚI ĐẲNG CẤP THƯƠNG HIỆU PHẦN II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2016
 • Tác giả : Đỗ, Cẩm Thơ (2014)

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Chương 2: Định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Chương 3: Giải pháp thực hiện các định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

 • 1. Khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam - Yêu cầu đặt ra về giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha trong bối cảnh mới 2. Những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm du lịch cho khách Tây Ban Nha trong bối cảnh mới 3. Những vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực trong phục vụ thị trường khách du lịch Tây Ban Nha 4. Nhu cầu và những yêu cầu cần thiết phát triển hướng dẫn viên du lịch phục vụ thị trường khách du lịch Tây Ban Nha 5. Thực trạng, định hướng và những vấn đề đặt ra đối với việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch cho thị trường khách Tây Ban Nha 6. Khai thác và phát triển thị trường khách du lịch nói tiếng Tây Ban Nha nhằm mở rộng thị trường khác...
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Phương Linh (2014)

  Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống nhận diện thương hiệu tổ chức, doanh nghiệp Chương 2. Đánh giá hiện trạng hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Chương 3. Đề xuất hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
 • Tác giả : Võ, Quế (2015)

  Phần thứ nhất. Đánh giá tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và đề xuất nội dung xây dựng sản phẩm du lịch Phần thứ hai. Triển khai và phân tích các nội dung hỗ trợ Phần thứ ba. Định hướng và giải pháp duy trì&phát triển sản phẩm khu vực hỗ trợ