Thống kê

158809XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Quy hoạch du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [15 - 24] / 48
 • Tác giả : Vũ, Trọng Hưng (2014-12)

  Chương 1: Tổng quan các lý luận liên quan đến chi phí lập quy hoạch du lịch. Chương 2: Thực trạng áp dụng định mức chi phí lập quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam. Chương 3: Đề xuất phương pháp tính đơn giá quy hoạch phát triển du lịch
 • Tác giả : R. Fesenmaier, Daniel; Xiang, Zheng (2017)

  This book explores the impact of design science and design thinking on tourism planning, gathering contributions from leading authorities in the field of tourism research and providing a comprehensive and interconnected panorama of cutting-edge results that influence the current and future design of tourist destinations.
 • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Mai (2020)

  -
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2018)

  Nhiệm vụ khảo sát, đánh giá đưa ra những kết quả đạt được và hạn chế của việc thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia. Kết quả đạt được và hạn chế được phân tích theo nội dung: phạm vi, ranh giới khu du lịch; Tài nguyên du lịch; hệ thống cơ sở hạ tầng; Sản phẩm du lịch; Công tác quy hoạch; Tổ chức quản lý quy hoạch; Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch...
 • Tác giả : Phạm, Đình Thuấn (2018)

  - Phân tích, dự báo các yếu tố phát triển du lịch, trong đó có phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố thị trường và yêu cầu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. - Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố ngành trên các vùng lãnh thổ. Phân tích cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu, đầu tư, công nghệ, lao động, tổ chức sản xuất. - Xác định vị trí, vai trò của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân và các mục tiêu phát triển của du lịch. Phân tích cung cầu trên thế giới và khu vực; phân tích tình hình cạnh tranh trên thế giới và trong nước. - Luận chứng các phương án phát triển cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu và các điều kiện chủ yếu đảm bảo mục tiêu quy hoạch được thực hiện (...
 • Tác giả : Nguyễn, Thùy Vân (2014)

  1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001- 2010. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, du lịch vùng và Quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. 3. Phân tích, đánh giá tiềm năng và các nguồn lực phát triển du lịch. 4. Phân tích hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2013 theo các chỉ tiêu: khách du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, lao động, tổ chức không gian, đầu tư, thị trường, sản phẩm, tổ chức quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch… và hiện trạng môi trường du lịch. 5. Xây dựng quan điểm, mục tiêu phát triển d...