Thống kê

159021XEM MÔ TẢ

13798XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Chính sách phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [10 - 19] / 22
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2020-12)

  - Tổng quan một số cơ sở lý luận và hệ thống chính sách về phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. - Đánh giá tiềm năng, thực trạng và việc thực thi chính sách phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. - Đề xuất các cơ chế chính sách và giải pháp phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

 • Thông qua việc đánh giá thực trạng và tiềm năng cho du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe tại một số quốc gia trên thế giới đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong thời gian tới.

 • - Tổng quan về quản lý khu du lịch quốc gia - Kinh nghiệm quốc tế về quản lý khu du lịch - Phân tích, đánh giá hiện trạng một số mô hình quản lý khu du lịch quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam (Khu du lịch quốc gia Sa Pa – Lào Cai, Khu du lịch quốc gia Tràng An – Ninh Bình, Khu du lịch quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng – Quảng Bình, Khu du lịch quốc gia Mũi Né – Bình Thuận, Khu du lịch quốc gia Núi Sam – An Giang) - Đánh giá chung sự phù hợp của các mô hình; xác định các khó khăn, tồn tại trong quá trình hoạt động - Đề xuất một số mô hình định hướng và giải pháp thực hiện mô hình quản lý các khu du lịch quốc gia.
 • Tác giả : Dương, Đình Hiền (2015)

  Nội dung của nghiên cứu: - Phần mở đầu: Mục đích, căn cứ xây dựng và ban hành Tài liệu hướng dẫn, phạm vi và đối tượng sử dụng tài liệu. - Phần nội dung: Bao gồm những vấn đề chung và hướng dẫn cụ thể lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch cho quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, các vùng du lịch; quy hoạch phát triển du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, khu du lịch quốc gia; quy hoạch cụ thể các khu chức năng thuộc khu du lịch quốc gia, khu du lịch địa phương và điể...
 • Tác giả : Hồ, Thị Kim Thoa (2014)

  - Tổng quan các lý luận cơ bản về chính sách và chính sách du lịch - Hệ thống các chính sách phát triển du lịch - Phân tích các mặt còn hạn chế của các chính sách đối với phát triển du lịch - Đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển du lịch Việt Nam

 • CHƯƠNG I: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHƯƠNG II: BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ 5 NĂM (2011-2015) THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHƯƠNG IV: NHỮNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
 • Tác giả : Trần, Phương Mai (2023)

  Nội dung thực hiện + Tổng quan về dịch vụ vui chơi giải trí và các cơ sở cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí (Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của các cơ sở VCGT trong du lịch…) + Nghiên cứu kinh nghiệm trên thế giới về tổ chức, quản lý và phát triển các cơ sở vui chơi giải trí và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. + Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động của các cơ sở vui chơi giải trí tại Việt Nam theo từng nội dung cụ thể (về số lượng, chất lượng, công tác tổ chức, vận hành, thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá,…). + Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển các cơ sở VCGT, góp phần nâng cao được vai trò và đóng góp của lĩnh vực này trong quá trình...