Thống kê

158805XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Đề án/dự án phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [39 - 48] / 54

  • 1. Những khái niệm cơ bản về du lịch sinh thái 2. Mối quan hệ giữa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác 3. Vị trí của du lịch sinh thái trong chiến lược phát triển du lịch Phú Yên, khu vực Đèo Cả - Vũng Rô 4. Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái khu vực 5. Tổ chức không gian du lịch sinh thái 6. Nghiên cứu đề xuất những giải pháp cơ bản đảm bảo sự phát triển du lịch sinh thái khu vực Đèo Cả - Vũng Rô

  • 1. Kiểm kê, đánh giá tiềm năng, khả năng khai thác và thực trạng phát triển du lịch biên giới trong đó đặc biệt quan tâm khu vực dọc biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia 2. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch các tỉnh biên giới theo hướng bền vững một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường 3. Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch các tỉnh biên giới

  • 1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bắc Sơn trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện. Các đặc trưng nổi bật và riêng có của huyện Bắc Sơn trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị t...