Thống kê

166256XEM MÔ TẢ

14180XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Đề án/dự án phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [33 - 42] / 54

  • 1) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch du lịch tỉnh Thái Bình trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015, bổ sung năm 2016; 2) Rà soát, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch; 3) Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Thái Bình trong trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đối với du lịch vùng và quốc gia; 4) Nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch quốc gia nói chung và du lịch tỉnh Thái Bình nói riêng trong giai đoạn phát triển mới; 5) Đề xuất quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm ...

  • 1. Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ 2. Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 3. Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến 2010 và định hướng đến 2020 4. Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả 5. Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch 6. Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch

  • Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cà Mau đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến 2010 và định hướng đến 2020 Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch

  • 1. Những khái niệm cơ bản về du lịch sinh thái 2. Mối quan hệ giữa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác 3. Vị trí của du lịch sinh thái trong chiến lược phát triển du lịch Phú Yên, khu vực Đèo Cả - Vũng Rô 4. Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái khu vực 5. Tổ chức không gian du lịch sinh thái 6. Nghiên cứu đề xuất những giải pháp cơ bản đảm bảo sự phát triển du lịch sinh thái khu vực Đèo Cả - Vũng Rô