Thống kê

166235XEM MÔ TẢ

14178XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Tác giả Nguyễn, Quang Vinh

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 5] / 5
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2018)

  Nhiệm vụ khảo sát, đánh giá đưa ra những kết quả đạt được và hạn chế của việc thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia. Kết quả đạt được và hạn chế được phân tích theo nội dung: phạm vi, ranh giới khu du lịch; Tài nguyên du lịch; hệ thống cơ sở hạ tầng; Sản phẩm du lịch; Công tác quy hoạch; Tổ chức quản lý quy hoạch; Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch...
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2023)

  Nội dung thực hiện - Tổng quan thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thị trường khách du lịch Ấn Độ đi du lịch nước ngoài; - Kinh nghiệm quốc tế đối với thu hút khách du lịch Ấn Độ; - Phân tích đánh giá hiện trạng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2017-2019 và 2020-2023 (đặc điểm, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng...); - Định hướng phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; - Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2021-12)

  - Tổng quan về thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch Tây Ban Nha đi du lịch nước ngoài nói chung và khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam nói riêng; - Đánh giá hiện trạng thị trường khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam giai đoạn 2011-2020; - Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến xu hướng, nhu cầu, thị hiếu... đi du lịch của thị trường khách du lịch Tây Ban Nha; - Đề xuất một số giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong giai đoạn tới; - Xây dựng cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thu hút khách du lịch Tây Ban Nha.
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2014)

  Thực trạng phát triển du lịch Sơn La trong thời gian qua và xu thế phát triển du lịch chung trong giai đoạn mới đòi hỏi một số nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Sơn La (2007 - 2015) cần được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, cụ thể như sau: - Kiểm kê, đánh giá, bổ sung các yếu tố nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2030. - Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2013 để rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo. - Dự báo, nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Sơn La nói riêng trong giai đoạn p...