Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Mai-
dc.date.accessioned2022-11-16T08:38:42Z-
dc.date.available2022-11-16T08:38:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/852-
dc.description.abstract- Tổng quan cơ sở lý luận về kinh tế chia sẻ và kinh doanh lưu trú du lịch trên nền tảng kinh tế chia sẻ.- Đánh giá tác động của xu thế kinh tế chia sẻ đối với lĩnh vực lưu trú du lịch tại Việt Nam.- Giải pháp và khuyến nghị chính sách thúc đẩy kinh doanh lưu trú du lịch tại Việt Nam trong xu thế kinh tế chia sẻ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherViện Nghiên cứu Phát triển Du lịchvi
dc.subjectKinh tế chia sẻvi
dc.subjectdu lịch Việt Namvi
dc.subjectLưu trú du lịchvi
dc.titleĐánh giá tác động của xu thế kinh tế chia sẻ đối với lĩnh vực lưu trú du lịch tại Việt Namvi
dc.typeResearch Papers (Đề tài nghiên cứu khoa học)vi
Bộ sưu tập
Báo cáo tổng hợp


  • BCTH kinh te chia se.pdf
    • Dung lượng : 2.02 MB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :