Thống kê

128137XEM MÔ TẢ

12015XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (3)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 3 [/3]

  • Tác giả : Trần, Thị Tuyết Mai (2019)

    Nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12837:2019 ISO 13009:2015 “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm biển” là nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp giao Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch chủ trì thực hiện trong hai năm 2018 – 2019 trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO 13009:2015). Tiêu chuẩn này được thực hiện nhằm đưa ra các yêu cầu trong công tác quản lý bãi tắm biển (sau đây gọi là bãi tắm), cung cấp các hướng dẫn về an toàn và vệ sinh cho đơn vị quản lý bãi tắm cũng như khách du lịch, giúp bảo đảm các hoạt động vui chơi giải trí trên bãi biển theo hướng bền vững. Nội dung chính ...