Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2021-11-11T07:38:41Z-
dc.date.available2021-11-11T07:38:41Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/748-
dc.description.abstractBao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh qua các năm (2016 -> 2020), trong đó có một số chỉ tiêu năm 2020 là số liệu sơ bộ. Nội dung chi tiết của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây: - ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU; - DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG; - TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO HIỂM; - ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG; - DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ; - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN; - CÔNG NGHIỆP; - THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH; - CHỈ SỐ GIÁ; - VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG; - GIÁO DỤC ; - Y TẾ, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, TƯ PHÁP & MÔI TRƯỜNG./.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherCục Thống kê tỉnh Ninh Bìnhvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectNinh Bìnhvi
dc.titleNiên giám Thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2020vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • 00 Bìa NGTK 2020.doc
  • Dung lượng : 40 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 00. Bia + LOI NOI DAU2020.doc
  • Dung lượng : 88.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01. Don vi hanh chinh 2020_OK.doc
  • Dung lượng : 70 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01.1 Dat dai va Khi hau (001-010).xlsx
  • Dung lượng : 145.03 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02. DS, LD2020.doc
  • Dung lượng : 183.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03. TKQG 2020.doc
  • Dung lượng : 84.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04. DT-XD2020.doc
  • Dung lượng : 81 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05. DN2020.doc
  • Dung lượng : 160.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06. NLTS2020.doc
  • Dung lượng : 206.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07. CN 2020.doc
  • Dung lượng : 149.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06. Nong nghiep 2020 (119-233).xlsx
  • Dung lượng : 993.72 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07.2 Cong nghiep 2020 (234-242).xlsx
  • Dung lượng : 163.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08.1. TM-DL 2020.doc
  • Dung lượng : 95.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08.2 Thuong mai va Du lich 2020 (243-259).xlsx
  • Dung lượng : 156.22 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09.1. Chi so gia 2020.doc
  • Dung lượng : 110 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09.2 Chi so gia 2020 (260-267).xlsx
  • Dung lượng : 79.41 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10.2 Van tai va BCVT 2020 (268-279).xlsx
  • Dung lượng : 244.58 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11.1. GD-DT2020.doc
  • Dung lượng : 126.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12.1. YT-TT-MSDC2020.doc
  • Dung lượng : 276 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • Info NGTKNinhbinh 2019.pdf
  • Dung lượng : 2.91 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04.2 Dau tu va xay dung 2020 (052-067).xlsx
  • Dung lượng : 263.78 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02.2 Dân số, lao động (011-039)_20.5.2021.xlsx
  • Dung lượng : 369.62 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10.1.VT-BC-VT 2020.doc
  • Dung lượng : 77 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11.2 Bieu so lieu GDĐT, KHCN 2020 (280-315).xlsx
  • Dung lượng : 645.12 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12.2 Y te, MSDC, ATXH 2020 (316-338).xlsx
  • Dung lượng : 442.7 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads :