Thống kê

158697XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ (10)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 10 [/10]


  • Phần 1. Hoạt động khoa học công nghệ năm 2021. Phần 2. Chuyên luận khoa học về nghiên cứu phát triển du lịch của các chuyên gia, cơ quan đối tác

  • I. Một số kết quả nghiên cứu liên quan đến nhiệm vụ khoa học công nghệ , nhiệm vụ môi trường, chương trình hành động quốc gia về du lịch, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng II. Đề án phát triển du lịch địa phương III. Một số bài viết liên quan đến phát triển du lịch của các chuyên gia và cơ quan đối tác

  • Phần 1: Các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ môi trường, xây dựng tiêu chuẩn, chương trình hành động quốc gia về du lịch Phần 2: Các chương trình, đề án, dự án phát triển du lịch Phần 3: Chuyên luận khoa học nghiên cứu phát triển du lịch Phần 4: Tổng hợp một số nghiên cứu khoa học công nghệ...

  • Phần I: Các nhiệm vụ khoa học công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, chương trình hành động quốc gia về du lịch, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Phần II: Chuyên luận du lịch và phát triển

  • Phần I: Hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 Phần II: Chuyên luận khoa học về nghiên cứu Phát triển Du lịch của các chuyên gia, các cơ quan đối tác

  • Phần I: Các công trình nghiên cứu khoa học Phần II: Ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chương trình, dự án phát triển du lịch Phần III: Các hoạt động khoa học công nghệ khác Phần IV: Chuyên luận du lịch và phát triển Phần V: Danh mục một số bài viết khoa học, bài báo đã được công bố năm 2015