Thống kê

166225XEM MÔ TẢ

14178XEM & TẢI

Bài giảng (1)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 1 [/1]


  • Nội dung chính I. Giới thiệu chung - Tiếp cận diễn giải trong công tác thuyết minh hướng dẫn du lịch - Công tác thuyết minh hướng dẫn đối với thuyết minh viên tại điểm - Nguyên tắc thuyết minh hướng dẫn du lịch - Các hình thức thuyết minh hướng dẫn du lịch II. Xây dựng bài thuyết minh - Lựa chọn thông tin - Tổ chức bài thuyết minh - Thực hiện thuyết minh tại điểm