Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.authorLê, Hoàng Anh-
dc.date.accessioned2024-03-12T03:01:54Z-
dc.date.available2024-03-12T03:01:54Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1293-
dc.description.abstractNội dung của Đề án bao gồm 5 phần: Phần Mở đầu. Phần I. Nguồn lực phát triển du lịch huyện Khánh Sơn. Phần II. Hiện trạng phát triển du lịch huyện Khánh Sơn. Phần III. Định hướng và Giải pháp phát triển du lịch huyện Khánh Sơn đến năm 2030. Phần IV. Kế hoạch triển khai và Tổ chức thực hiện Đề án. Kết luận và kiến nghị.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherViện Nghiên cứu Phát triển Du lịchvi
dc.subjecthuyện Khánh Sơnvi
dc.subjectKhánh Hòavi
dc.subjectPhát triển Du lịchvi
dc.titleĐề án Phát triển du lịch huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030vi
dc.typeResearch Papers (Đề tài nghiên cứu khoa học)vi
ikr.topic.maintopicĐề án/dự án phát triển du lịchvi
Bộ sưu tập
Báo cáo tổng hợp


  • BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ ÁN PTDL KHÁNH SƠN NGÀY 10.7.2023.pdf
    • Dung lượng : 11.43 MB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :