Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn Thị, Lan Hương-
dc.date.accessioned2024-03-12T02:42:43Z-
dc.date.available2024-03-12T02:42:43Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1292-
dc.description.abstractNội dung gồm: + Phần 1: Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch cộng đồng tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; + Phần 2: Quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yến giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Phần 3: Tổ chức thực hiện đề án; Kết luận và kiến nghị.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherViện Nghiên cứu Phát triển Du lịchvi
dc.subjectDu lịch cộng đồngvi
dc.subjectPhường Hòa Hiệp Trungvi
dc.subjectĐông Hòavi
dc.subjectPhú Yênvi
dc.subjectKhu vực ven biểnvi
dc.titlePhát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030vi
dc.typeResearch Papers (Đề tài nghiên cứu khoa học)vi
ikr.topic.maintopicĐề án/dự án phát triển du lịchvi
Bộ sưu tập
Báo cáo tổng hợp


  • BCTH Đề án DLCĐ HHT final.pdf
    • Dung lượng : 7.04 MB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :