Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Vinh-
dc.date.accessioned2024-03-12T02:09:23Z-
dc.date.available2024-03-12T02:09:23Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1289-
dc.description.abstractNội dung thực hiện - Tổng quan thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thị trường khách du lịch Ấn Độ đi du lịch nước ngoài; - Kinh nghiệm quốc tế đối với thu hút khách du lịch Ấn Độ; - Phân tích đánh giá hiện trạng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2017-2019 và 2020-2023 (đặc điểm, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng...); - Định hướng phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; - Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherViện Nghiên cứu Phát triển Du lịchvi
dc.subjectThị trường kháchvi
dc.subjectẤn Độvi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleNghiên cứu thị trường khách du lịch Ấn Độ đến Việt Namvi
dc.typeResearch Papers (Đề tài nghiên cứu khoa học)vi
ikr.topic.maintopicThị trường du lịchvi
Bộ sưu tập
Báo cáo tổng hợp


  • Báo cáo Ấn Độ -.pdf
    • Dung lượng : 4.08 MB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :