Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-29T03:06:16Z-
dc.date.available2023-08-29T03:06:16Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1233-
dc.description.abstractNiên giám Thống kê tỉnh Bến Tre 2022, số liệu đã được hệ thống hóa, chỉnh lý và bổ sung một số chỉ tiêu mới theo các cuộc điều tra thống kê và số liệu thống kê của các Sở, Ban, Ngành đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Các số liệu được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp, quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectBến Trevi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám Thống kê tỉnh Bến Tre 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • Bia.pdf
  • Dung lượng : 252.97 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • loi noi dau.pdf
  • Dung lượng : 194.29 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 1.Tong quan chung.pdf
  • Dung lượng : 301.93 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • tổng quan lĩnh vực.pdf
  • Dung lượng : 2.24 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • giải thích thuật ngữ.pdf
  • Dung lượng : 4.47 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 1- DVHC-Dat dai (1-5).pdf
  • Dung lượng : 289.9 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02 Dan so, lao dong (6-36).pdf
  • Dung lượng : 1.95 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG, NSNN, BAO HIEM (37-50).pdf
  • Dung lượng : 1.13 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04 CONG NGHIEP, DAU TU XAY DUNG (51-70).pdf
  • Dung lượng : 1.49 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 5- Doanh nghiep (71-117).pdf
  • Dung lượng : 3.42 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06- Nong, Lam nghiep va Thuy san (118-219).pdf
  • Dung lượng : 3.82 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 7- Thuong mai, dich vu ( 220-228).pdf
  • Dung lượng : 611.04 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 8- Chi so gia (229-245).pdf
  • Dung lượng : 1.33 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 9 - Van tai, buu chinh vien thong (246-252).pdf
  • Dung lượng : 502.03 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10- Giao duc, DT,KHCN (253-276).pdf
  • Dung lượng : 1.51 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11- Yte MSDC (277-298).pdf
  • Dung lượng : 1.37 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 0. Ban do hanh chinh-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 195.66 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 1.Tong quan chung-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 157.47 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 2. Dan so, lao dong-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 392.65 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 3.GRDP, ngan hang, bao hiem-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 239.06 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 4. Cong nghiep, dau tu, xay dung-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 335.26 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 5. Doanh nghiep-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 313.56 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 6. Nong, lam nghiep va thuy san-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 2.5 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 7. Thuong mai, dich vu-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 337.56 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 8. Chi so gia-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 210.72 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 9. Van tai, bưu chinh vien thong-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 439.85 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10. Giao duc, khoa hoc cong nghe-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 386.56 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11. Y Te muc song-đã nén.pdf
  • Dung lượng : 446.59 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :