Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-29T02:08:08Z-
dc.date.available2023-08-29T02:08:08Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1232-
dc.description.abstractNiên giám Thống kê tỉnh An Giang 2022, bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2015, 2019, 2020, 2021 và 2022, và đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý, bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectAn Giangvi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám Thống kê tỉnh An Giang 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • Tong quan kinh te - xa hoi 2022.pdf
  • Dung lượng : 414.04 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • tổng quan lĩnh vực.pdf
  • Dung lượng : 3.11 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01. NG2022_DMHC,DD.pdf
  • Dung lượng : 524.56 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02. NG2022_DS&LĐ(6-38)R.pdf
  • Dung lượng : 2.07 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04. NG2022 Dautu&xaydung(53-71)R.pdf
  • Dung lượng : 1.58 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05. NG2022_Doanhnghiep,cathe(72-118)R.pdf
  • Dung lượng : 4.02 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06. NG2022_Nong,lamnghiep&thuysan(119 - 207)R.pdf
  • Dung lượng : 5.58 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07. NG2022_TMDL&XNK (208-221)R.pdf
  • Dung lượng : 1.4 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08. NG2022_Chisogia (222-238)R.pdf
  • Dung lượng : 1.92 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10.NG2022_GDDT,KHCN(246-271)R.pdf
  • Dung lượng : 2.89 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11. NG2022_ Y TE,MSDC, ATXH (272-293).pdf
  • Dung lượng : 1.91 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03. NG2022_TKQG,NSNN,BH(39-52)R.pdf
  • Dung lượng : 1.7 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09. NG2022_Vantai&BCVT(239-245)R.pdf
  • Dung lượng : 829.21 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :