Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-29T01:56:36Z-
dc.date.available2023-08-29T01:56:36Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1231-
dc.description.abstractNiên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2022, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Hệ thống số liệu trong cuốn niên giám được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định của ngành Thống kê Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectBắc Giangvi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • tổng quan.pdf
  • Dung lượng : 3.5 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • giải thích thuật ngữ.pdf
  • Dung lượng : 4.5 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01DVHC va dat dai (5 bieu).pdf
  • Dung lượng : 426.98 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02 DAN SO, LAO DONG (34 bieu).pdf
  • Dung lượng : 2.21 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG, NSNN, BAO HIEM (14 bieu_2 bieu moi).pdf
  • Dung lượng : 1.24 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04 Cong nghiep, Dau tu va xay dung ̣(19 bieu).pdf
  • Dung lượng : 1.54 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05 Doanh Nghiep, Ca The (47 bieu).pdf
  • Dung lượng : 3.75 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06 Nong, Lam nghiep va TS (01-75).pdf
  • Dung lượng : 5.27 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 Thuong mai và Du lich (01-09).pdf
  • Dung lượng : 726.27 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 CHI SO GIA (17 bieu_10 bieu moi).pdf
  • Dung lượng : 1.4 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09 VAN TAI, BCVT (7 bieu).pdf
  • Dung lượng : 622.56 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10 Giao duc DT, KHCN (26 bieu).pdf
  • Dung lượng : 1.96 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Y te, MSDC, ATXH (22 bieu).pdf
  • Dung lượng : 1.55 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :