Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-28T07:32:59Z-
dc.date.available2023-08-28T07:32:59Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1230-
dc.description.abstractNiên giám Thống kê tỉnh Bình Dương 2022 bao gồm số liệu chính thức năm 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ năm 2022. Các số liệu được thu thập, xử lý, tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực năm 2022 và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectBình Dươngvi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám Thống kê tỉnh Bình Dương 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • 1 Loi noi dau.pdf
  • Dung lượng : 211.69 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • tổng quan, tổng quan từng lĩnh vực.pdf
  • Dung lượng : 3.32 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • giải thích thuật ngữ.pdf
  • Dung lượng : 4.5 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 Dat dai va Khi hau (001-010).pdf
  • Dung lượng : 879.78 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02 Dan so Lao dong (011-036) .pdf
  • Dung lượng : 2.19 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG, NSNN va Bao hiem (037-048) 2022.pdf
  • Dung lượng : 1.41 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04 Cong nghiep -dau tu xay dựng(187-189).pdf
  • Dung lượng : 1.89 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05Doanh nghiep ca the .pdf
  • Dung lượng : 4.14 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06 NLTS (111-186) .pdf
  • Dung lượng : 3.69 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 Thuong mai va Du lich (190-197).pdf
  • Dung lượng : 1 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 Chi so gia (198-205).pdf
  • Dung lượng : 1.74 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10. Giao duc DT (213-238).pdf
  • Dung lượng : 2.45 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Y te, MSDC, ATXH (239-257).pdf
  • Dung lượng : 1.57 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09. Van tai va BCVT (206-212) .pdf
  • Dung lượng : 641.06 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :