Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-25T02:32:07Z-
dc.date.available2023-08-25T02:32:07Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1228-
dc.description.abstractNiên giám Thống kê tỉnh Đắk Lắk 2022. Nội dung cuốn sách gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2010 – 2022, được phân theo từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế và theo đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu thống nhất trong cả nước.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectĐắk Lắkvi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám Thống kê tỉnh Đắk Lắk 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • Trang bia dau.pdf
  • Dung lượng : 47.99 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • LOI NOI DAU 2022.pdf
  • Dung lượng : 289.19 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • R 00.TỔNG QUAN CHUNG DAK LAK.pdf
  • Dung lượng : 428.97 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • tổng quan lĩnh vực.pdf
  • Dung lượng : 2.52 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 Don vi hanh chinh và dat dai (001-005).pdf
  • Dung lượng : 454.9 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02 Dan so Lao dong (006-039).pdf
  • Dung lượng : 2.27 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG, NSNN va Bao hiem (040-052).pdf
  • Dung lượng : 1.27 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04 Cong nghiep, dau tu va xay dung (053-071).pdf
  • Dung lượng : 1.59 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05 Doanh nghiệp, hop tac xã và co so kinh te ca the (72-1...
  • Dung lượng : 3.37 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06 Nong Lam nghiep va TS (119-211).pdf
  • Dung lượng : 2.9 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 Thuong mai va Du lich (212-220).pdf
  • Dung lượng : 719.44 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 Chi so gia (221-237).pdf
  • Dung lượng : 1.43 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09 Van tai va BCVT (238-244).pdf
  • Dung lượng : 621.53 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10 Giao duc DT KHCN (245-270).pdf
  • Dung lượng : 2.02 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Y te (271-292).pdf
  • Dung lượng : 1.61 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :