Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-25T02:26:48Z-
dc.date.available2023-08-25T02:26:48Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1227-
dc.description.abstractNiên giám Thống kê tỉnh Hòa Bình 2022, số liệu được biên soạn 5 năm (2018-2022). Số liệu các năm 2018-2022 của một số chỉ tiêu đã được cập nhật và điều chỉnh trên cơ sở kết quả biên soạn số liệu GRDP của Tổng cục Thống kê thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và của các cuộc điều tra đã được công bố chính thức.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectHòa Bìnhvi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám Thống kê tỉnh Hòa Bình 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • LỜI NÓI ĐẦU(OK).pdf
  • Dung lượng : 790.97 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • TỔNG QUAN CHUNG NG 2022.pdf
  • Dung lượng : 804.56 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • MOT SO NET NG 2022.pdf
  • Dung lượng : 619.23 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • giải thích thuật ngữ.pdf
  • Dung lượng : 4.46 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 DVHC VA DAT (OK).pdf
  • Dung lượng : 444.53 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02 DAN SO, LAO DONG(OK).pdf
  • Dung lượng : 2.28 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG, NSNN, BAO HIEM(OK).pdf
  • Dung lượng : 1.24 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04 CONG NGHIEP, DAU TU XAY DUNG (OK).pdf
  • Dung lượng : 1.68 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05 DOANH NGHIEP, CA THE 05.6.2023.pdf
  • Dung lượng : 4.24 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06 NLN&TS(OK).pdf
  • Dung lượng : 4.94 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 THUONG MAI, DU LICH(OK).pdf
  • Dung lượng : 695.94 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 CHI SO GIA(OK).pdf
  • Dung lượng : 1.42 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09 VAN TAI, KHO BAI, BUU CHINH(OK).pdf
  • Dung lượng : 602.98 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10 GDĐT, KH, CN((OK).pdf
  • Dung lượng : 1.78 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Y TE, THE THAO, MSDC, ATXH(OK).pdf
  • Dung lượng : 1.6 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :