Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-08-25T02:17:02Z-
dc.date.available2023-08-25T02:17:02Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1225-
dc.description.abstractNiên giám Thống kê Long An 2022, đã bổ sung, cập nhật và hiệu chỉnh lại số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho phù hợp với kết quả các cuộc điều tra thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê của các sở, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám thống kê còn đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và một số ngành, lĩnh vực năm 2022.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectLong Anvi
dc.subjectNăm 2022vi
dc.titleNiên giám Thống kê Long An 2022vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • Loi noi dau.pdf
  • Dung lượng : 367.35 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • giải thích thuật ngữ.pdf
  • Dung lượng : 4.29 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • tổng quan.pdf
  • Dung lượng : 2.46 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 DVHC VA DAT (OK1).pdf
  • Dung lượng : 599.52 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02 DAN SO, LAO DONG (OK Linh).pdf
  • Dung lượng : 2.33 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG, NSNN, NGAN HANG VA BAO HIEM (OK).pdf
  • Dung lượng : 1.29 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04 CONG NGHIEP, DAU TU XAY DUNG (OK).pdf
  • Dung lượng : 2.24 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05 DOANH NGHIEP (OK1).pdf
  • Dung lượng : 3.7 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06 NONG, LAM NGHIEP VA THUY SAN (OK1).pdf
  • Dung lượng : 4.64 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 THUONG MAI, DU LICH (OK).pdf
  • Dung lượng : 708.01 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 CHI SO GIA (OK).pdf
  • Dung lượng : 1.85 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09 VAN TAI, BCVT (OK).pdf
  • Dung lượng : 675.17 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10 GIAO DUC, DAO TAO, KHCN (ok).pdf
  • Dung lượng : 2.02 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Y TE, THE THAO, MSDC, ATXH (OK).pdf
  • Dung lượng : 1.72 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12 Dong Nam Bo (OK).pdf
  • Dung lượng : 951.3 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 13 ĐBSCL (OK).pdf
  • Dung lượng : 934.26 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 1. ĐVHC & ĐẤT ĐAI.jpg
  • Dung lượng : 2.47 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 0. TỐC ĐỘ TĂNG 1 SỐ CHỈ TIÊU.jpg
  • Dung lượng : 1.35 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 2. DSO VÀ LĐ.jpg
  • Dung lượng : 2.96 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 3. TÀI KHOẢN QUỐC GIA.jpg
  • Dung lượng : 2.38 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 6. NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN.jpg
  • Dung lượng : 2.52 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 5. DOANH NGHIỆP.jpg
  • Dung lượng : 2.56 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 7. THƯƠNG MẠI, DU LỊCH.jpg
  • Dung lượng : 1.99 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 8. CHỈ SỐ GIÁ.jpg
  • Dung lượng : 2.33 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 9. VẬN TẢI, BCVT.jpg
  • Dung lượng : 1.69 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10. GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, KHCN.jpg
  • Dung lượng : 2.48 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11. Y TẾ, MSDC.jpg
  • Dung lượng : 2.41 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 4. CÔNG NGHIỆP, ĐT & XD.jpg
  • Dung lượng : 2.59 MB

  • Định dạng : JPEG

  • Views : 
  • Downloads :