Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-03-31T04:08:13Z-
dc.date.available2023-03-31T04:08:13Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1063-
dc.description.abstractNiên giám thống kê tỉnh Hòa Bình 2021 bao gồm số liệu từ năm 2017 - 2021, trong đó số liệu năm 2021 là số liệu sơ bộ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectHòa Bìnhvi
dc.subject2021vi
dc.titleNiên giám thống kê tỉnh Hòa Bình 2021vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • 0-LỜI NÓI ĐẦU(OK).docx
  • Dung lượng : 14.25 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 0-MOT SO NET NG 2021.DOC
  • Dung lượng : 237.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 0-TONG QUAN CHUNG NG 2021.doc
  • Dung lượng : 107.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 Dat dai khi hau (ok).docx
  • Dung lượng : 21.25 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02. Dan so Lao dong (ok).docx
  • Dung lượng : 46.75 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04.Tai khoan quoc gia (ok).docx
  • Dung lượng : 22.8 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05. Dau tu va Xay dung (ok).docx
  • Dung lượng : 22.92 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06 Doanh nghiep va Co so ca the (ok).docx
  • Dung lượng : 28.45 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07. Nong, lam nghiep va TS (ok).docx
  • Dung lượng : 34.96 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08. Cong nghiep (ok).doc
  • Dung lượng : 83.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09 Thuong mai va Dich vu (ok).docx
  • Dung lượng : 23.75 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10. Chi so gia (ok).docx
  • Dung lượng : 50.88 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11. Van tai BCVT (ok).docx
  • Dung lượng : 19.67 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12 Giao duc va KHCN (ok).docx
  • Dung lượng : 26.12 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 13. Y Te, MSDC, VHTT, ATXH (ok).docx
  • Dung lượng : 31.48 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01-Đat Đai va Khi hau (001-010)OK.xlsx
  • Dung lượng : 221.29 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02-Dân số(11-28)OK.xlsx
  • Dung lượng : 245.55 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03-Lao động(29-36)OK.xlsx
  • Dung lượng : 205.08 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04-TKQG, NSNN va Bao hiem (037-048)OK.xlsx
  • Dung lượng : 344.04 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05-Dau tu va xay dung(049-065)OK.xlsx
  • Dung lượng : 269.76 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06-Doanh Nghiệp(066-112)OK.xlsx
  • Dung lượng : 518.07 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 NLN&TS (113-175)OK.xlsx
  • Dung lượng : 496.22 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08-Công Nghiệp(176-178)OK.xlsx
  • Dung lượng : 138.1 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09-Thuong mai va Du lich(179-187)OK.xlsx
  • Dung lượng : 137.62 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10-Chi so gia(188-195)OK.xlsx
  • Dung lượng : 133.91 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11-Van-tai-va-BCVT196-205)OK.xlsx
  • Dung lượng : 212.77 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12-Giáo-dục(206-233)OK.xlsx
  • Dung lượng : 312.88 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 13-Yte(234-252)OK.xlsx
  • Dung lượng : 190.38 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads :