Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-03-31T03:32:16Z-
dc.date.available2023-03-31T03:32:16Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1059-
dc.description.abstractNiên giám thống kê Thành phố Hà Nội 2021 bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của thành phố qua các năm (2015, 2018 -> 2021),vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.subject2021vi
dc.titleNiên giám thống kê Thành phố Hà Nội 2021vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • 1. Hanh chinh, khi hau_OK.docx
  • Dung lượng : 134.98 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 2. Dan so va lao dong_OK.docx
  • Dung lượng : 211.25 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 3. TKQG, NSNN, Ngan hang, Bao hiem_OK (Bieu 43 thieu).docx
  • Dung lượng : 178.1 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 4. Dau tu va xay dung_OK (thieu phan FDI).docx
  • Dung lượng : 185.98 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 5. Doanh nghiep, HTX va ca the (Thieu DN va HTX).docx
  • Dung lượng : 486.22 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 6. Nong lam nghiep va thuy san_OK.docx
  • Dung lượng : 299.78 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 7. Công nghiệp_OK.docx
  • Dung lượng : 180.83 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 8. Thương mại và du lịch_OK (thieu bieu 208, 209).docx
  • Dung lượng : 191.85 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 9. Chi so gia_OK.docx
  • Dung lượng : 124.33 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10. Van tai, buu chinh_OK.docx
  • Dung lượng : 104.26 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11. Giao duc va dao tao_OK.docx
  • Dung lượng : 197.79 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12. Y te, van haa the thao, KHCN, Tu phap_OK (B288, 289)....
  • Dung lượng : 170.22 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads :