Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.date.accessioned2023-03-30T08:46:38Z-
dc.date.available2023-03-30T08:46:38Z-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1056-
dc.description.abstractNiên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2021 bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh qua các năm (2017 -> 2021), trong đó có một số chỉ tiêu năm 2021 là số liệu sơ bộ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNhà xuất bản Thống kêvi
dc.subjectNiên giám thống kêvi
dc.subjectGia Laivi
dc.subject2021vi
dc.titleNiên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2021vi
dc.typeReference Materials (Tài liệu tham khảo)vi
ikr.topic.maintopicKinh tế, xã hộivi
Bộ sưu tập
Niên giám các tỉnh


 • bia nien giam 2021.pdf
  • Dung lượng : 309.49 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 Dat dai khi hau.docx
  • Dung lượng : 23.93 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02. Dan so Lao dong.docx
  • Dung lượng : 49.15 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03.Tai khoan quoc gia.docx
  • Dung lượng : 24.91 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04. Dau tu va Xay dung.docx
  • Dung lượng : 25.17 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05 Doanh nghiep va Co so ca the.docx
  • Dung lượng : 28.48 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06. Nong lam nghiep va TS.docx
  • Dung lượng : 36.75 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07. Cong nghiep.doc
  • Dung lượng : 105.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Word

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 Thuong mai va Dich vu.docx
  • Dung lượng : 27.31 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09. Chi so gia.docx
  • Dung lượng : 50.12 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10. Van tai BCVT.docx
  • Dung lượng : 22.08 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Giao duc va KHCN.docx
  • Dung lượng : 28.67 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12. Y Te, MSDC, VHTT, ATXH.docx
  • Dung lượng : 37.58 kB

  • Định dạng : Microsoft Word XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 01 Dat dai va Khi hau (001-010).xlsx
  • Dung lượng : 201.56 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 02.Dan so Lao dong ( 11-38) 2021.xlsx
  • Dung lượng : 229.66 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 03 TKQG (039-050).xlsx
  • Dung lượng : 487.01 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 04.NIEN GIAM VON -XD (051-062).xls
  • Dung lượng : 520.5 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 05. Doanh Nghiep và ca thể (63-109).xls
  • Dung lượng : 1.15 MB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 06.Niên giám Nông nghiệp 2021-NN(110-184).xls
  • Dung lượng : 1.7 MB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 07 Cong nghiep (185-187).xls
  • Dung lượng : 302 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 08 Thuong mai va Du lich (188-194).xls
  • Dung lượng : 298 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 09 Chi so gia (195-202).xls
  • Dung lượng : 334 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 10 Van tai va BCVT (203-211).xlsx
  • Dung lượng : 203.44 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 11 Giáo dục và KHCN (212-239).xlsx
  • Dung lượng : 254.95 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel XML

  • Views : 
  • Downloads : 
 • 12 Y te, MSDC, ATXH (240-258).xls
  • Dung lượng : 579 kB

  • Định dạng : Microsoft Excel

  • Views : 
  • Downloads :