Thống kê

166178XEM MÔ TẢ

14177XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Sản phẩm du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [50 - 53] / 53

  • Phân tích, đánh giá thực trạng NLCT của Du lịch Việt Nam trong so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực ASEAN, qua đó chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức của Du lịch Việt Nam. Gợi ý, đề xuất một số định hướng và giải pháp nâng cao NLCT của Du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Cấu trúc thành ba phần chính: Phần thứ nhất: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh du lịch; Phần thứ hai: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam; Phần thứ ba: Quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam.
  • Tác giả : Nguyễn, Quốc Hưng (2014)

    Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hệ thống tiêu chí đánh giá thương hiệu. Chương 2: Thực trạng hệ thống thương hiệu doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Chương 3: Đề xuất tiêu chí và thang điểm đánh giá thương hiệu doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Chương 4: Đánh giá và thử nghiệm hệ thống tiêu chí đánh giá thương hiệu doanh nghiệp du lịch.