Thống kê

158692XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Sản phẩm du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [33 - 42] / 51
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2022-01)

  - Khái quát chung về du lịch có trách nhiệm, du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã. - Kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, bài học cho Tây Nguyên. - Thống kê các loài động vật hoang dã trong nguy cơ bị khai thác cho các hoạt động du lịch ở Tây Nguyên. - Tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên. - Định hướng, giải pháp và khuyến nghị chính sách phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên.

 • 1. Phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã Tây Nguyên 2. Bảo tồn động vật hoang dã gắn với phát triển du lịch tại vườn quốc gia Bidoup – núi Bà 3. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại vườn quốc gia Yok Don 4. Định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Gia La 5. Định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Tà Đùng – ĐắK Nông 6. Định hướng sản phẩm phục vụ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên 7. Định hướng thị trường va xúc tiến quảng bá phục vụ phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên 8....
 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Hưng (2021-12)

  Chương 1 - Tổng quan về du lịch mạo hiểm; Chương 2 - Thực trạng phát triển du lịch mạo hiểm tiểu vùng Đông Bắc; Chương 3 - Một số định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm tiểu vùng Đông Bắc.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

  - Đánh giá tiềm năng, xác định được giá trị tài nguyên có thể khai thác, phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đánh giá được hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đề xuất được các định hướng, giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, độc đáo và đặc sắc trên cơ sở khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của Quận Hoàn Kiếm.
 • Tác giả : Đỗ, Cẩm Thơ (2015-01)

  Xác định rõ hệ thống sản phẩm đặc thù vùng ĐBSCL phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở khai thác có hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch đặc thù của vùng, hướng dẫn các hoạt động triển khai cụ thể giúp nâng cao sức cạnh tranh của du lịch vùng ĐBSCL.

 • - Hệ thống, làm rõ một số khái niệm, các tác động và yếu tố ảnh hưởng dịch chuyển lao động, các vấn đề quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN; - Tổng quan được thực trạng quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN và dịch chuyển lao động du lịch tự do theo thỏa thuận MRA-TP; - Dự báo những xu hướng, những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước đối với về lao động du lịch theo thỏa thuận MRA-TP. - Đề xuất một số giải pháp quản lý nhà nước đối với dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN
 • Tác giả : Trần, Thị Lan (2019)

  Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” được thực hiện nhằm xác định hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù mang tính cạnh tranh cao, phát du lịch bền vững Khu du lịch thác Bản Giốc xứng với tiềm năng, đáp ứng mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Cao Bằng. Thông qua đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, việc thực hiện đề án cũng góp phần tạo dựng thương hiệu cho Khu du lịch thác Bản Giốc, khẳng định vị thế một khu du lịch vùng biên, góp phần bảo vệ an ninh qu...
 • Tác giả : Nguyễn Quốc, Hưng (2016)

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ PHẦN III: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ PHẦN IV:ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNSẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙVÙNG BẮC TRUNG BỘ

 • xác định rõ hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù vùng Bắc Trung Bộ theo vùng. Từ đó, đưa ra các định hướng phát triển sản phẩm đặc thù vùng Bắc Trung Bộ phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch đặc thù của vùng, giúp nâng cao khả năng tranh của du lịch vùng Bắc Trung Bộ. Tạo dựng được thương hiệu sản phẩm du lịch Vùng Bắc Trung Bộ.