Thống kê

166225XEM MÔ TẢ

14178XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Thị trường du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 11

 • Nội dung chính: (1) Tổng quan về khách du lịch Ấn Độ (2) Hiện trạng phát triển thị trường khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn qua. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiệm vụ đề xuất một số định hướng để phát triển thị trường khách Ấn Độ, đồng thời đưa ra (bốn) giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch Ấn Độ: Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về xúc tiến quảng bá; Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; Giải pháp Phát triển nguồn nhân lực du lịch và một số giải pháp khác nhằm phát triển tốt thị trường khách du lịch Ấn Độ.

 • Hội thảo được tổ chức là dịp tạo ra một diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, phân tích cập nhập các nhu cầu, xu hướng mới trong phát triển du lịch và quan trọng hơn nhằm tôn vinh các nhà khoa học và các thành tựu Khoa học và Công nghệ.

 • Nội dung chính như sau: - Những xu hướng và nhu cầu du lịch mới trên thế giới hiện nay. - Đánh giá tác động của những xu hướng du lịch mới trên thế giới đối với phát triển du lịch Việt Nam, như tác động của xu hướng tiêu dùng; xu hướng lựa chọn điểm đến, cơ sở lưu trú; xu hướng du lịch gắn với môi trường xanh hay quản lý hoạt động du lịch trước xu thế mới cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch... - Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển du lịch Việt Nam phù hợp với xu hướng và nhu cầu mới của du lịch thế giới
 • Tác giả : Phạm Văn, Dương (2023-12)

  Nội dung bao gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về xu hướng du lịch; Chương 2. Thực trạng thị trường du lịch và xu hướng du lịch mới tại Việt Nam sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát; Chương 3. Định hướng và giải pháp đáp ứng với các xu hướng du lịch mới sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2023)

  Nội dung thực hiện - Tổng quan thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thị trường khách du lịch Ấn Độ đi du lịch nước ngoài; - Kinh nghiệm quốc tế đối với thu hút khách du lịch Ấn Độ; - Phân tích đánh giá hiện trạng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2017-2019 và 2020-2023 (đặc điểm, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng...); - Định hướng phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; - Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2021-12)

  - Tổng quan về thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch Tây Ban Nha đi du lịch nước ngoài nói chung và khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam nói riêng; - Đánh giá hiện trạng thị trường khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam giai đoạn 2011-2020; - Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến xu hướng, nhu cầu, thị hiếu... đi du lịch của thị trường khách du lịch Tây Ban Nha; - Đề xuất một số giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong giai đoạn tới; - Xây dựng cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thu hút khách du lịch Tây Ban Nha.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2022-11)

  Nội dung: - Phân tích, đánh giá thực trạng khách du lịch nội địa trong 2 giai đoạn: 2016-2019; 2020 - 2022; - Xác định những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng du lịch của khách du lịch nội địa; - Nghiên cứu đặc điểm và xu hướng tiêu dùng du lịch của khách nội địa trong bối cảnh mới; - Đề xuất định hướng và giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch nội địa trong bối cảnh mới.
 • Tác giả : Đinh, Thị Thanh Hiền (2013)

  - Nghiên cứu các khái niệm về phân tích thị trường và du lịch Phượt trong và ngoài nước - Thực trạng thị trường khách du lịch Phượt và vai trò của khách du lịch này trong phát triển du lịch Việt Nam - Đánh giá xu hướng thị trường khách du lich Phượt - Tìm hiểu sở thích, nhu cầu đối với sản phẩm du lịch, đặc điểm của thị trường khách du lich Phượt - Một số khuyến nghị về phát triển thị trường khách du lịch Phượt