Thống kê

159080XEM MÔ TẢ

13801XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Môi trường, biển, đảo

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 11
 • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2021)

  - Tổng quan về rác thải nhựa, quản lý rác thải nhựa và những sáng kiến về giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy ở Việt Nam. - Đánh giá thực trạng về sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch biển Sầm Sơn. - Thí điểm áp dụng các biện pháp và đánh giá hiệu quả các biện pháp nhằm giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch biển Sầm Sơn. - Đề xuất các biện pháp giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch biển Sầm Sơn. - Những khuyến nghị về chính sách và kiến nghị giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại ...
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2019-12)

  Mở rộng và chuyển đổi sinh kế tại các làng nghề ven biển đang là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu của việc mở rộng và chuyển đổi sinh kế chính là tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế sự phụ thuộc vào tự nhiên, giảm thiểu rủi ro, tăng nguồn tài sản sinh kế và tăng khả năng tiếp cận tới những nguồn tài sản sinh kế ổn định. Việc phát triển làng nghề bền vững sẽ góp phần bảo đảm các vấn đề việc làm và an sinh xã hội trong khi vẫn tạo ra những lợi ích lớn hơn cho việc bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa khu vực ven biển đồng thời thúc đẩy việc phát triển du lịch đa dạng, đậm chất vùng miền,...

 • 1. Tổng hợp, đánh giá hiện trạng tài nguyên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Đông Bắc và tác động đối với môi trường du lịch biển 2. Đánh giá các nguồn, yếu tố gây áp lực đối với môi trường du lịch biển 3. Xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển vịnh Hạ Long
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2021)

  Chương 1: Tổng quan về rác thải nhựa, chính sách, kinh nghiệm về quản lý và xử lý rác thải nhựa.Chương 2: Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch hiện trạng nguồn và lượng phát sinh rác thải nhựa ở khu du lịch Phú Quốc. Chương 3: Đề xuất các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại khu du lịch Phú Quốc và Kiến nghị chính sách giảm thiểu rác thải nhựa tại các khu du lịch biển, đảo ở Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn Chu, Hồi (2020)

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin khá toàn diện và cập nhật về biển, đảo; tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, căng thẳng hiện nay.

 • Lớp Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Thanh Hóa đã được Viện Nghiên cứu phát triển du lịch triển khai tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong llĩnh vực du lịch, gíúp các đối tượng học viên nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội.
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2020-12)

  Nghiên cứu tập trung vào các vấn đề phát triển bền vững du lịch tại các đảo ven biển Việt Nam trong bối cảnh BĐKH như đặc điểm tài nguyên du lịch đảo; thực trạng phát triển du lịch tại các đảo ở Việt Nam, thuận lợi, khó khăn trong phát triển du lịch đảo trong bối cảnh BĐKH và đề xuất các nhóm giải pháp chính để phát triển bền vững du lịch đảo.