Thống kê

54391XEM MÔ TẢ

6584XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Kinh tế, xã hội

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 56
  • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2018-11)

    - Phát triển du lịch - động lực, cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế. - Tác động của du lịch Việt Nam đến phát triển kinh tế. - Một số vấn đề về phát triển du lịch ở nước ta trong thời kỳ mới. - Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tác động tương hỗ giữa du lịch - giao thông và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  • Gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong 5 năm: năm 2014, 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018.

  • Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố trong năm 2020.

  • Niên giám Thống kê là ấn phẩm tổng hợp số liệu kinh tế - xã hội hàng năm của ngành Thống kê. Nội dung niên giám là bức tranh toàn cảnh từ đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu, đến tình hình dân số, lao động và các hoạt động kinh tế - xã hội trong một năm. Gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2016 - 2020. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát...

  • Niên giám Thống kê năm 2020 được xuất bản bao gồm số liệu các năm: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và sơ bộ năm 2020. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất của Hệ thống ngành Thống kê Việt Nam.

  • Gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Nội dung chi tiết của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây: - ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU; - DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG; - TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO HIỂM; - ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG; - DOANH NGHIỆP , HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ; - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN; - CÔNG NGHIỆP; - THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH; - CHỈ SỐ GIÁ; - VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG; - GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ; - Y TẾ, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ, TRẬT TỰ , AN TOÀN XÃ HỘI, TƯ PHÁP VÀ MÔI TRƯỜNG./.