Thống kê

156259XEM MÔ TẢ

12862XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Kinh tế, xã hội

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 10] / 282
 • Tác giả : Lacaze, Jean - Paul; Đào, Đình Bắc, dịch (2002-11)

  Các vấn đề về quy hoạch đô thị: kết cấu, kế hoạch hoá, quy hoạch đô thị quản lý, quy hoạch đô thị thông tin, quyền lực và sự tham gia của cư dân, các công cụ và các nghề của quy hoạch đô thị, những nghiên cứu cần vận dụng
 • Tác giả : Lưu Văn, Hy (2004-09)

  Cẩm nang Địa lí thế giới tập hợp kiến thức và thông tin những nét chính về địa lí thế giới, góp phần đáp ứng nhu cầu của độc giả.
 • Tác giả : Đặng, Nghiêm Vạn (2001)

  Tìm hiểu những vấn đề về tộc người cụ thể, các hình thức tín ngưỡng tôn giáo, văn hoá. Mối quan hệ giữa tộc người và cộng đồng quốc gia dân tộc trong lịch sử. Bàn về dòng họ người Việt. Các hình thái trồng lúa, đạo thờ cúng tổ tiên...
 • Tác giả : Mandal, Purnendu; Vong, John (2016)

  This book highlights the state-of-the-art tourism and hospitality industry in Southeast Asian countries, while also presenting future directions for the industry with an emphasis on decision-making models. It first elaborates on the significant role of the tourism and hospitality industry given the rapid socio-economic and cultural changes occurring in Southeast Asia, before providing perspectives on medical tourism, tourism for seniors and several other developments within the tourism and hospitality sector. Development of Tourism and the Hospitality Industry in Southeast Asia presents scholarly perspectives from researchers across the region and is geared towards world-wide readers ...

 • - Phát triển du lịch - động lực, cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế. - Tác động của du lịch Việt Nam đến phát triển kinh tế. - Một số vấn đề về phát triển du lịch ở nước ta trong thời kỳ mới. - Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tác động tương hỗ giữa du lịch - giao thông và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
 • Tác giả : Sezgin, Erkan (2016)

  This book focuses on the role of e-consumers and e-marketing in the era of new tourism. It addresses themes such as the tourism "prosumer" at work, the evolution of tourism services, the collaboration and co-creation, as well as the e-complaint behavior of e-consumers in tourism. It also discusses topics such as mobile marketing, gamification as a marketing communication tool, the impact of social media on tourism consumers, and the use of e-loyalty programs in the accommodation sector. Students taking e-marketing and market research courses in tourism can use this work as a source book for the principles of new marketing management. e-Consumers in the Era of New Tourism serves as a h...