Thống kê

166170XEM MÔ TẢ

14176XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Tác giả Lê, Hoàng Anh

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 2] / 2
  • Tác giả : Lê, Hoàng Anh (2023)

    Nội dung của Đề án bao gồm 5 phần: Phần Mở đầu. Phần I. Nguồn lực phát triển du lịch huyện Khánh Sơn. Phần II. Hiện trạng phát triển du lịch huyện Khánh Sơn. Phần III. Định hướng và Giải pháp phát triển du lịch huyện Khánh Sơn đến năm 2030. Phần IV. Kế hoạch triển khai và Tổ chức thực hiện Đề án. Kết luận và kiến nghị.