Thống kê

158777XEM MÔ TẢ

13785XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Tác giả Dương Đình, Hiền

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 1] / 1
  • Tác giả : Dương Đình, Hiền (2017)

    Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên bao gồm những nhiệm vụ và nội dung: 1) Đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các yếu tố nguồn lực khác cho phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên; 2) Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 - 2016 và kết quả thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020”; 3) Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Hưng Yên trong trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đối với du lịch vùng và quốc gia; 4) Nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch quốc gia nói chung và du lịch tỉnh Hưng ...