Thống kê

158799XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Tác giả Dương, Đình Hiền

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 4] / 4
  • Tác giả : Dương, Đình Hiền (2015)

    1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch Vùng. 2. Phân tích, đánh giá các yếu tố nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch Vùng. 3. Xác định quan điểm, mục tiêu; dự báo chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch Vùng. 4. Tổ chức không gian, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Vùng. 5. Xác định danh mục các khu vực, các dự án đầu tư, vốn đầu tư, nguồn nhân lực; thị trường và sản phẩm du lịch Vùng. 6. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường. 7. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch.
  • Tác giả : Dương, Đình Hiền (2015)

    Nội dung của nghiên cứu: - Phần mở đầu: Mục đích, căn cứ xây dựng và ban hành Tài liệu hướng dẫn, phạm vi và đối tượng sử dụng tài liệu. - Phần nội dung: Bao gồm những vấn đề chung và hướng dẫn cụ thể lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch cho quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, các vùng du lịch; quy hoạch phát triển du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, khu du lịch quốc gia; quy hoạch cụ thể các khu chức năng thuộc khu du lịch quốc gia, khu du lịch địa phương và điể...