Thống kê

159068XEM MÔ TẢ

13801XEM & TẢI
 Nguyễn Thị Lan Hương
Học hàm, học vị: Thạc sỹ du lịch
Lĩnh vực / Chuyên môn: du lịch

Kết quả tìm kiếm từ 1 đến 5 trong 5 kết quả

 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2022-11)

  Nội dung: - Phân tích, đánh giá thực trạng khách du lịch nội địa trong 2 giai đoạn: 2016-2019; 2020 - 2022; - Xác định những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng du lịch của khách du lịch nội địa; - Nghiên cứu đặc điểm và xu hướng tiêu dùng du lịch của khách nội địa trong bối cảnh mới; - Đề xuất định hướng và giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch nội địa trong bối cảnh mới.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2021)

  - Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn về mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh. - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và đánh giá khả năng xây dựng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. - Đề xuất mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh cho Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và triển khai áp dụng thử nghiệm tại Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài. - Giải pháp thực hiện và nhân rộng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

  - Đánh giá tiềm năng, xác định được giá trị tài nguyên có thể khai thác, phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đánh giá được hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đề xuất được các định hướng, giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, độc đáo và đặc sắc trên cơ sở khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của Quận Hoàn Kiếm.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2019-12)

  Mở rộng và chuyển đổi sinh kế tại các làng nghề ven biển đang là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu của việc mở rộng và chuyển đổi sinh kế chính là tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế sự phụ thuộc vào tự nhiên, giảm thiểu rủi ro, tăng nguồn tài sản sinh kế và tăng khả năng tiếp cận tới những nguồn tài sản sinh kế ổn định. Việc phát triển làng nghề bền vững sẽ góp phần bảo đảm các vấn đề việc làm và an sinh xã hội trong khi vẫn tạo ra những lợi ích lớn hơn cho việc bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa khu vực ven biển đồng thời thúc đẩy việc phát triển du lịch đa dạng, đậm chất vùng miền,...
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

  - Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Hà Nội đồng bộ, xuyên suốt và thống nhất. Đảm bảo nổi bật hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội an toàn- thân thiện- chất lượng- hấp dẫn. - Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch rộng rãi trong và ngoài nước bằng các hoạt động xúc tiến trực tiếp cũng như gián tiếp thông qua các kênh xúc tiến, quảng bá du lịch khác nhau, tăng trưởng và mở rộng các thị trường khách du lịch đến Hà Nội. - Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố trong hoạt động đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới đối tác và khách du lịch trong và ngoài nước.
 Nguyễn Thị Lan Hương
Học hàm, học vị: Thạc sỹ du lịch
Lĩnh vực / Chuyên môn: du lịch
Kết quả [1 - 5] / 5
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2022-11)

  Nội dung: - Phân tích, đánh giá thực trạng khách du lịch nội địa trong 2 giai đoạn: 2016-2019; 2020 - 2022; - Xác định những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng du lịch của khách du lịch nội địa; - Nghiên cứu đặc điểm và xu hướng tiêu dùng du lịch của khách nội địa trong bối cảnh mới; - Đề xuất định hướng và giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch nội địa trong bối cảnh mới.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2021)

  - Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn về mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh. - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và đánh giá khả năng xây dựng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. - Đề xuất mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh cho Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và triển khai áp dụng thử nghiệm tại Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài. - Giải pháp thực hiện và nhân rộng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

  - Đánh giá tiềm năng, xác định được giá trị tài nguyên có thể khai thác, phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đánh giá được hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đề xuất được các định hướng, giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, độc đáo và đặc sắc trên cơ sở khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của Quận Hoàn Kiếm.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2019-12)

  Mở rộng và chuyển đổi sinh kế tại các làng nghề ven biển đang là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu của việc mở rộng và chuyển đổi sinh kế chính là tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế sự phụ thuộc vào tự nhiên, giảm thiểu rủi ro, tăng nguồn tài sản sinh kế và tăng khả năng tiếp cận tới những nguồn tài sản sinh kế ổn định. Việc phát triển làng nghề bền vững sẽ góp phần bảo đảm các vấn đề việc làm và an sinh xã hội trong khi vẫn tạo ra những lợi ích lớn hơn cho việc bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa khu vực ven biển đồng thời thúc đẩy việc phát triển du lịch đa dạng, đậm chất vùng miền,...
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

  - Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Hà Nội đồng bộ, xuyên suốt và thống nhất. Đảm bảo nổi bật hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội an toàn- thân thiện- chất lượng- hấp dẫn. - Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch rộng rãi trong và ngoài nước bằng các hoạt động xúc tiến trực tiếp cũng như gián tiếp thông qua các kênh xúc tiến, quảng bá du lịch khác nhau, tăng trưởng và mở rộng các thị trường khách du lịch đến Hà Nội. - Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố trong hoạt động đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới đối tác và khách du lịch trong và ngoài nước.