Yêu cầu tài liệu: Bản đồ vị trí du lịch cộng đồng Thôm Mèo (Xây dựng điểm du lịch cộng đồng Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025)

Tất cả tệp tin của tài liệu
Tệp tin yêu cầu hiện tại