Yêu cầu tài liệu: Xây dựng điểm Du lịch cộng đồng Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022-2025

Tất cả tệp tin của tài liệu
Tệp tin yêu cầu hiện tại