Please use this identifier to cite or link to this item: http://118.70.128.28:81/handle/DL_123456789/1705
Title: Đình và đến hà Nội
Authors: Nguyễn Thế Long
Keywords: văn hóa;đình và đền Hà Nội
Issue Date: 1998
Publisher: Văn hóa
Series/Report no.: 306.59731;0183
Abstract: Cuốn sách giới thiệu 130 ngôi chùa đã được xếp hạng ở thủ đô Hà Nội
Description: Đình và đến hà Nội/Nguyễn Thế Long. - NXB. : Văn hóa, 1998. - 438tr ; 21cm
URI: http://118.70.128.28:81/handle/DL_123456789/1705
Appears in Collections:Văn hóa Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0052.pdf
  • Description : 
  • Size : 498,64 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : 0051.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,01 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.