Thống kê

158705XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Sản phẩm du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [5 - 14] / 51
 • Tác giả : Đỗ, Cẩm Thơ (2014)

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Chương 2: Định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Chương 3: Giải pháp thực hiện các định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

 • 1. Khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam - Yêu cầu đặt ra về giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha trong bối cảnh mới 2. Những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm du lịch cho khách Tây Ban Nha trong bối cảnh mới 3. Những vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực trong phục vụ thị trường khách du lịch Tây Ban Nha 4. Nhu cầu và những yêu cầu cần thiết phát triển hướng dẫn viên du lịch phục vụ thị trường khách du lịch Tây Ban Nha 5. Thực trạng, định hướng và những vấn đề đặt ra đối với việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch cho thị trường khách Tây Ban Nha 6. Khai thác và phát triển thị trường khách du lịch nói tiếng Tây Ban Nha nhằm mở rộng thị trường khác...
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Phương Linh (2014)

  Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống nhận diện thương hiệu tổ chức, doanh nghiệp Chương 2. Đánh giá hiện trạng hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Chương 3. Đề xuất hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
 • Tác giả : Võ, Quế (2015)

  Phần thứ nhất. Đánh giá tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và đề xuất nội dung xây dựng sản phẩm du lịch Phần thứ hai. Triển khai và phân tích các nội dung hỗ trợ Phần thứ ba. Định hướng và giải pháp duy trì&phát triển sản phẩm khu vực hỗ trợ
 • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Mai (2020)

  -

 • Phần I: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam và trên Thế giới Phần II: Mô hình, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam và trên Thế giới Phần III: Chính sách, định hướng và giải phápphát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam