Thống kê

158782XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Đề án/dự án phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [20 - 29] / 54
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2022)

  Nội dung chính: - Xác định vị trí, vai trò của khu vực Bắc Tây Nguyên trong tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên. - Đánh giá tiềm năng, nguồn lực phát triển du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên. - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2021 (khách du lịch, tổng thu du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; sản phẩm du lịch, thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch; quản lý nhà nước về du lịch; nguồn nhân lực du lịch và ứng dụng KHCN với phát triển du lịch). - Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong khai thác phát triển du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên. - Định hướng, giải pháp và kiến nghị chín...
 • Tác giả : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2021)

  Chương I: Tổng quan một số vấn đề bệnh dịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi xuất hiện dịch bệnh Chương II: Hiện trạng đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có bệnh dịch tại Việt Nam Chương III: Giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có
 • Tác giả : Phạm Trung, Lương (2022-04)

  - Tìm hiểu mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển du lịch để làm rõ mối tương quan trong việc khai thác di sản để phục vụ phát triển du lịch. - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại Bắc Ninh, việc khai thác giá trị văn hoá - lịch sử tại các di tích trong phát triển du lịch; Nhận diện các vấn đề thực tiễn đặt ra cho công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. - Để xuất các giải pháp để khai thác, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh trong công tác phát triển du lịch.
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2019)

  1. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện, trong đó làm nổi bật các giá trị đặc thù về du lịch của huyện Bình Gia so với toàn tỉnh và khu vực, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bình Gia trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng các định hướng: Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; Tổ chức khôn...
 • Tác giả : Nguyễn, Lan Hương (2020-11)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Pác Nặm trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn, cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện Pác Nặm. Chỉ ra các giá trị tài nguyên nổi bật và riêng có của huyện Pác Nặm trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩ...
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2015)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch thành phố Thanh Hóa trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực...